MÜCTEHİD

MÜCTEHİD
İctihad eden. İhtiyaç hâsıl olduğunda âyet ve hadislerden hüküm çıkarmış büyük İslâm allâmeleri ve önderleri. İmam-ı A'zam, İmam-ı Şâfiî... gibi (Bak: İctihad

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • MÜCTEHİDÎN — (Müctehid. C.) (Bak: Kıyas ı fukaha …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Djihad — Djihad, jihad ou djihâd (arabe : jihād, جهاد, effort) est un terme arabe signifiant « exercer une force », « tâcher » ou « combattre ». Dans le Coran, l expression « al jihad bi anfousikoum » (Lutter… …   Wikipédia en Français

  • müçtehit — is., di, din b., esk., Ar. muctehid Ayet ve hadislere dayanarak yargıya varan, karar veren din düşünürü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • CELALEDDİN-İ SÜYÛTÎ — (Hi: 849 911) Abdurrahman bin Ebu Bekir Muhammed adı ile de anılır. Hadis imamı ve müctehid bir zattır. Mısırlıdır. Süyût şehrinde doğdu. Mısır da vefat etti. Zamanının büyük İslâm allâmelerindendir. Asıl adı: Ebû Bekir oğlu Abdurrahman dır.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KIYAS-I FUKAHA — Hakkında açıkça âyet ve hadis bulunmayan mes elelere dâir; ilim ve irfanda allâme ve mütebahhir, ilmi ile amelde ve Sünnet i Seniyyeye ittiba ve imtisalde, ibadet ve taatta, takva ve verada, züht, azimet ve riyazetle, terakki ve taâli eden… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MEZAHİB — Mezhebler. İslâm itikadı ve amel hususunda esas ittihaz olunan yollar. (Bak: Müctehid …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MUKTEDA — Kendisine uyulan. Önde giden. * Müçtehid. Pişivâ. Peşivâ. * Namazda kendine uyulan imam …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ZANN-I KABUL-Ü CUMHUR — Bir hükmün doğruluğunu ekseri müçtehidlerin ve ehl i reylerin zann derecesinde, yani kuvvetli ihtimal ile kabul etmeleri.(Ümmeti da vetle teşri edemez, fehmi şeriatten olur; lâkin şeriat olamaz. Müçtehid olabilir, fakat müşerri olamaz.İcma ile… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İCMA-İ ÜMMET — Ist: Aynı asırda yaşamış olan İslâm âlimlerinden müctehid olanların, şeriatın bir mes elesi hakkında verilen hükümde birleşmeleridir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İCTİHAD — Kudret ve kuvvetini tam kullanarak çalışmak. Gayret etmek. Çalışmak. * Anlayış. * Kanaat. * Fık: Şeriatın fer î mes elelerine âit hükümleri, İslâm müçtehidlerinin, usulüne uygun olarak, Kur an ve Hadis i Şeriflerden çıkarmaları ve bunun için tam… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”